Murar och trappor

Murar och trappor

Uteplats belagd med granitplattor (60x40x3cm) och granitknott (tunn variant av smågatsten). Planteringsytor med kant av järn. Mur i två etage av Keystone Gardenwall Grafit och trappa av obehandlad ek.


Trappa av tumlade murblock


Stödmur av tumlade murblock.