Om företaget

2004 lämnade jag skolans värld och ett jobb som slöjdlärare för att prova på livet som egen företagare. Minimark startades egentligen mitt eget födelseår 1965 som Firma Dumpertransporter, då i min fars regi och med en betydligt tyngre maskinpark.

Som framgår av namnet har jag specialiserat mig på de lite mindre jobben, där utrymmet eller förutsättningarna i övrigt gör att små, lätta maskiner passar bättre än stora. Mina vanligast förekommande arbeten hittills har varit anläggning av markstensytor och stödmurar, samt dränering/ fuktisolering av källargrunder.

Vintern kan vara en besvärlig tid för markentreprenörer. I synnerhet om man som jag oftast arbetar i det översta markskiktet. Därför håller jag på att utveckla ett ”andra ben” att stå på bestående av enklare in- och utvändiga snickeriarbeten samt renoveringsprojekt. Jag har dessutom sysslat en del med knuttimring – kolla under “Övrigt” i listan till höger.

Med vänlig hälsning 
Björn Urman