Murar och trappor

Murar1

Uteplats belagd med granitplattor (60x40x3cm) och granitknott (tunn variant av smågatsten). Planteringsytor med kant av järn. Mur i två etage av Keystone Gardenwall Grafit och trappa av obehandlad ek. Trappa av tumlade murblock Stödmur av tumlade murblock.