Ibland kommer man bara åt med små maskiner.

Ibland kommer man bara åt med små maskiner.

Här är det små ytor och liten maskin som gäller (vedboden står på grannens tomt). Hanteringen av schaktmassor är ofta ett problem vid dessa arbeten. Ibland finns inget alternativ till att lasta upp det mesta på lastbil för borttransport till en -förhoppningsvis- närliggande upplagsplats