Dränering

Dränering

Dränering och fukt/värmeisolering av källargrund i Rimforsa. Dräneringsröret- som ligger ett par dm under grundsulan (källargolvet) och med fall till uppsamlingsbrunn på husets framsida- är täckt med makadam samt en fiberduk för att undvika igensättning av makadamlagret . En vot (lutning i mötet mellan golv och vägg) är gjuten och försedd med två strykningar fuktmembran en bit upp på väggen.